Houtpelletproducenten - Granubois

contactgegevens

Granubois - Rue de la Retraite 5, 5555 Bievre

Tel.:061/51 18 77 - Fax:061/65 85 00
Website: http://www.granubois.be/

Pelleteigenschappen

    Granubois DIN plus
Diameter mm 6 6 +/- 0.5
Lengte mm ? 5 X D1
Densiteit (gestort) kg/m³ ? >650
Vochtgehalte % ? <10
As % ? <0.5
Calorische waarde MJ/kg 18 >18
Zwavel % ? <0.04
Stikstof % ? <0.3
Chloor % ? <0.02
Stof % ? <2.3
Toevoegingen % ? <2
¹ Niet meer dan 20% van de pellets mag een lengte hebben van meer dan 7,5 keer de diameter.
² DIN verbiedt toevoegingen, met een uitzondering voor pellets bestemd voor kleine verwarmingsinstallaties.
? Geen gegevens bekend.