Houtpellets kopen met ecocheques?

Wat zijn ecocheques?

Ecocheques (of ‘groene cheques’) zijn cheques bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten.
Een ecocheque is een extraatje dat een werknemer van zijn werkgever krijgt. Zo een cheque mag dus in geen geval een vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel zijn.
Deze cheques zijn vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Werknemers moeten ook, anders dan bij de maaltijdcheques, geen bijdrage leveren aan de ecocheque.

Wat kan je kopen met een ecocheque?

Je kan deze producten en diensten aankopen bij handelaars en (diensten)leveranciers die ecocheques aanvaarden (net zoals bv. bij maaltijdcheques zijn ze dit niet verplicht). Wat die ecologische en producten en diensten dan wel zijn, is vastgelegd in een lijst die wordt beheerd door Nationale Arbeidsraad. Deze lijst is van onbepaalde duur, maar kan jaarlijks worden herzien.

Deze lijst is opgebouwd rond zes ecologische doelstellingen:

  • energiebesparing;
  • waterbesparing;
  • duurzame mobiliteit;
  • voorkoming van afval;
  • ecodesign (producten en diensten met het Europese ecolabel);
  • natuur

Bij elke doelstelling hoort een lijst met producten en diensten. Bij de eerste overhandiging van de ecocheques moet de werkgever  zijn werknemers informeren over de lijst van producten en diensten.

Ook houtpellets?

Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout of houtproducten (en dus ook houtpellets) gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels die afkomstig zijn van duurzaam geëxploiteerd hout.

Er bestaan labels die erop wijzen dat het hout gebruikt voor de productie van de houtpellets afkomstig is van duurzaam beheerde bossen:

  • Het FSC label (Forest Stewardship Council
  • Het PEFC certificaat (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Voor de aankoop van hout of houtproducten die dergelijke labels dragen kun je ecocheques gebruiken.

In de praktijk blijkt echter dat veel handelaars, vooral de grote ketens, de cheques sowieso aanvaarden ongeacht bovenstaande labels...