Opletten voor CO-vergiftiging

Binnenkort gaan er al heel wat mensen beginnen met hun woning te verwarmen. In de overgangsseizoenen wil men dan wel eens naar bijverwarming grijpen, met groot risico voor CO-vergiftiging.
Koolmonoxide of CO is een geurloos, smaakloos en onzichtbaar gas dat ontstaat door een onvolledige verbranding. CO2 wordt gevormd bij verbranding van koolstof (C) in aanwezigheid van voldoende zuurstof (O2). Elk toestel dat door een verbrandingsproces, bv door de verbranding van hout, olie, of gas, warmte produceert is een mogelijke bron van een productie van CO. Indien er sprake is van een 'open vlam' (bv slecht sluitende kacheldeur of gasboiler) bestaat de kans dat bij een onvolledige verbranding CO-gas vrijkomt in de kamer.

Een slecht geventileerde (verluchte) woning, waar er gebrek is aan verse lucht, kan een risico betekenen. Als een open vlam op dat ogenblik onvoldoende omgevingslucht heeft, ontstaat er CO. Eenmaal dit dodelijk gas terug in de leefruimte komt, zijn de gevolgen niet te overzien. Vooral wanneer je hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en gedesoriënteerd is de kans groot dat er een bepaalde hoeveelheid CO in je woning rond hangt. Zet dan onmiddellijk ramen en deuren open, ga vervolgens naar buiten en waarschuw de hulpdiensten.

Wat kan je doen om de aanmaak van CO te vermijden? Wel, hier zijn de volgende stappen die zeker helpen:

  • Werk nooit met een open vlam. Een doorstroomboiler in de badkamer waar je de vlam kunt van zien is levensgevaarlijk. Vervang deze toestellen door een gesloten model, waarbij de verse lucht voor de verbranding wordt aangezogen van buitenaf. Een gesloten model (met de typsiche dubbele uitlaatpijp aan de muur) kan nooit CO in je woning veroorzaken.
  • Zorg dat je woning in alle seizoenen voldoende verlucht is (elke dag). Ofwel werk je met een centraal ventilatiesysteem om continu verse lucht in de woning te brengen, ofwel zet je de ramen open gedurende 15 minuten.
  • Werk bij een kachel volgens hetzelfde principe als een CV of boiler. Zorg dat het gaat om een gesloten model met aanvoer van verse lucht van buitenaf. De houtpelletkachels hebben bijna allemaal een aparte luchtinlaat om verse lucht toe te laten. Als je dit aansluit op een buis die verse lucht aanzuigt van buitenaf, dan is er geen risico voor CO.
  • Zorg dat alle toestellen (CV, kachel enz) altijd correct zijn afgesteld door bekwame mensen.
  • Zorg dat de schouw (die de rookgassen moet afvoeren) nooit geblokkeerd is en altijd zuiver. Zeker bij stookolie en biopellets is een jaarlijkse reiniging geen overbodige luxe.
  • Maak gebruik van premies om de werken uit te voeren. Een kapotte of onveilige verwarming of schouw kan je laten herstellen met behulp van een premie die je kunt bekomen bij de overheid. Bel naar het gratis nummer 1700 (voor Vlaanderen) voor meer informatie. Voor Nederland kan je contact opnemen met de VROM (0800 8051).
  • Ben je toch verplicht om in een bepaalde ruimte te werken met een bepaald toestel, plaats dan zeker in de buurt een CO-melder die alarm geeft bij eventuele CO-uitstoot. Wij hebben ook als extra veiligheid een CO-melder in huis. Niet dat onze pelletkachel een CO-uitstoter is, maar we willen op dat gebied geen enkel risico nemen.

 

Bron: Groenhuis.org