Energieinhoud van brandstoffen volgens de E.U..

De Europese Unie hanteert standaard omzettingsfactoren voor brandstoffen. Hieronder vind je een tabel met deze omzettingsfactoren, een pdf-versie vindt je hier.

Wat houtpellets betreft kunnen we opmerken dat de waarde die door de E.U. gehanteerd wordt aan de lage kant is. De DIN-normen hanteren immers een norm van 18 MJ/kg. De waarden die de E.U opgeeft zijn waarschijnlijk eerder van toepassing op industriële, minder kawalitatieve pellets.

De Europese Unie heeft uiteraard een uitzonderingsbepaling ingelast: de lidstaten mogen verschillende omzettingsfactoren gebruiken, indien deze kunnen worden gerechtvaardigd.

Lees meer: Energie-inhoud

Eenheden van energie

De eenheid voor energie in het I.S.-stelsel (Systéme International) is de Joule. Daarnaast worden ook de 'oude' calorie nog steeds gebruikt en in de Angelsaksische landen vinden we o.a. de BOE en BTU terug.
Alles even op een rijtje...

Lees meer: Eenheden van energie

Graaddagen: vergelijk je verbruik.

Inleiding

Als men het effect van een bepaalde maatregel op zijn energieverbruik op vlak van verwarming wil nagaan zal men het jaar- of maandverbruik na de genomen maatregel willen vergelijken met het verbruik over dezelfde periode voor de maatregel. Het grote probleem hierbij is uiteraard de weersinvloed.
Zo is bijvoorbeeld januari 2009 een koudere maand gebleken dan januari 2008. Om het verbruik te kunnen vergelijken moeten we de weersinvloed op de cijfers neutraliseren. We doen dit door de factor ‘graaddagen’ in te voeren.

Lees meer: Graaddagen

Veel gestelde vragen over houtpellets

Het Ingenieurbureau (Stroomop) voor hernieuwbare energie en bouwadvies heeft een brochure uitgebracht met veel gestelde vragen over pellets en pelletkachels.
We nemen de tekst hier integraal over.

Van wat zijn pellets gemaakt?

Pellets worden gemaakt van (fijn) zaagmeel afkomstig van zagerijen. Het is zuiver en onbehandeld hout. Er zitten geen lijmen of ander bindmiddel in. Door de harsen in het hout, kan het zaagmeel in een korrel worden geperst en blijft het mooi samen.

Stoken met pellets is zeer zuinig!

  • Thermostatisch geregeld. Als het warm genoeg is, gaat de kachel minder branden, en vanzelf uitschakelen. Wanneer het weer kouder wordt, start de kachel terug automatisch. Je zal nooit meer pellets verbruiken dan nodig.
  • Modulerend systeem: De schroef van archimedes gaat sneller of trager draaien naargelang de behoefte en regelt zo de hoeveelheid pellets die in de verbrandingskamer vallen.

    Lees meer: Houtpellets FAQs

Kan je zelf houtpellets maken?

Zelf houtpellets maken is de ultieme aanvulling op je pelletkachel of -ketel. Het is nog een stap dichter bij ecologische onafhankelijkheid. Maar is dit mogelijk?
Wat hebben we nodig? Heel eenvoudig gezegd twee dingen:

  • Droog zagemeel en/of fijne houtkrullen.
  • Een pers.

De grondstof: zagemeel en houtkrullen.

Zagemeel en houtkrullen kan je in iedere zagerij wel krijgen, meestal zelfs gratis. De houthandelaar moet in veel gevallen dit zelf afvoeren, soms zelfs tegen betaling.
Het zagemeel en de krullen moeten zo droog mogelijk zijn! In tegenstelling tot in industriële pelletinstallaties kunnen we de grondstof immers niet kunstmatig meer verder laten indrogen.

Lees meer: Houtpellets maken

Verwarmen met Houtpellets

Ecologisch én economisch

Veel mensen zijn vandaag op zoek naar alternatieven voor de steeds duurder wordende stookolie, aardgas en elektriciteit. Verwarming van huizen wordt steeds duurder. Maar ook landbouwers zien op tegen steeds hogere verwarmingskosten van hun stallen, serres,...

Er zijn verschillende mogelijkheden op vlak van alternatieve energievoorziening. Fotovoltaische panelen (zonnecellen) bijvoorbeeld kunnen een deel van de benodigde elektriciteit produceren en een zonneboiler kan in een deel van het warm water voorzien. Isoleren beperkt dan weer de warmteverliezen.

Maar voor een ecologisch en economisch verantwoorde verwarming springt vooral de verbranding van biomassa naar voor. Biomassa verbranding is op relatieve korte termijn CO2-neutraal. De koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas, dat vrijkomt bij de verbranding van de biomassa kan opnieuw worden vastgelegd in nieuwe biomassa binnen de termijn van één generatie.

Lees meer: Verwarmen met houtpellets

Pagina 2 van 2