Artikelen

Houtpellets: prijzen 2012

Ook dit jaar lijken de prijzen van de houtpellets stabiel te blijven.
De onderstaande grafiek is gebaseerd op de Duitse pelletmarkt. Voor België zijn dergelijke gegevens niet bekend maar er mag vanuit gegaan worden dat de prijsvorming gelijklopend is aan deze in Duitsland.
De gasprijzen liggen in België echter hoger dan deze in Duitsland: momenteel ongeveer 7,2 cent/kwh.

Op basis van deze waarden mag men uitgaan van een pelletprijs rond 240 €/ton voor DIN+ houtpellets.

Verwarmen met houtpellets is dus nog steeds 40% goedkoper dan verwarmen met stookolie.

Verwarmingskosten