Artikelen

Houtpellets: prijzen 2012 - update

Ook dit jaar lijken de prijzen van de houtpellets stabiel te blijven.
De onderstaande grafiek is gebaseerd op de Duitse pelletmarkt. Voor België zijn dergelijke gegevens niet bekend maar er mag vanuit gegaan worden dat de prijsvorming gelijklopend is aan deze in Duitsland.
Ook aan het begin van het stookseizoen (september) zien we dat houtpellets de goedkoopste verwarmingsbrandstof zijn en blijven.

Op basis van deze waarden mag men uitgaan van een pelletprijs rond 240-250 €/ton voor DIN+ houtpellets. Met groepsaankopen en kortingen kan u onder deze prijs aankopen.

Verwarmen met houtpellets is dus nog steeds 40% goedkoper dan verwarmen met stookolie.

pelletprijzen sep12