Artikelen

Studiedag Bio-energieplatform: Fijn stof 2,5 pm

Vrijdag 25 mei 2012 - Archipel Business Center, Zwijnaarde

Houtverbranding op het platteland veroorzaakt in de winter iets meer fijn stof dan de primaire uitlaat van dieselwagens. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op het effect van houtverbranding.

De studie toont aan dat houtverbranding op jaarbasis goed is voor bijna 2 microgram per kubieke meter, of 7 procent van het totaal aantal fijn stof. "Tijdens de winter en op het platteland is de bijdrage gemiddeld net iets groter dan de primaire uitstoot van het wegverkeer", aldus Bart Van Besien van de VMM. "Bij wegverkeer is er echter ook een secundaire emissie, zoals het opwaaien van straatstof en de vorming van nitraatdeeltjes. Primaire en secundaire uitstoot samengerekend komt wel op een hogere waarde dan die van houtverbranding alleen."

De VMM merkt op dat in de stad de situatie omgekeerd is, allicht omdat er minder hout wordt gestookt en het wegverkeer intensiever is. "Daarnaast zijn er wellicht ook verschillen in de manier waarop hout verbrand wordt. Hoe efficiënter of vollediger de verbranding, hoe ecologischer."

De bijdrage van houtverbranding aan de concentraties fijn stof is ook sterk seizoensgebonden. "Gemiddeld zijn de concentraties zes keer hoger in de wintermaanden dan in de zomermaanden. Omdat de meeste overschrijdingen van de fijn stofdaggrens zich voordoen in de wintermaanden, speelt houtverbranding een vrij belangrijke rol."

Het bio-energieplatform wil hier meer duidelijkheid scheppen door de organisatie van de studiedag ‘fijn stof PM 2,5’.

Meer vindt u op deze pagina