Artikelen

Studiedag Hout – brandend actueel!

Hernieuwbare warmte: meer doen met biomassa?

Woensdag 14 december 2011 - Vrije Universiteit Brussel

Organisatie: Bio Energie Platform en de Vrije Universiteit Brussel

Biomassa zal de belangrijkste bijdrage gaan leveren voor de productie van onze hernieuwbare energie. Biomassa vinden we het meest onder de vorm van hout maar is het dan wel zo verstandig om hout meer te gaan gebruiken? Dreigen we geen probleem te creëren door het gebruik van hout als energiedrager in plaats van nuttige toepassing als materiaal?
Anderzijds is hout zowat de oudste brandstof die de mensheid kent en ook vandaag nog is hout een zeer belangrijke speler voor de energievoorziening van vele huishoudens over de hele wereld. België heeft als doelstelling 13% van zijn klassieke energievoorziening om te zetten in hernieuwbare energie. Vandaag levert houtachtige biomassa daarvan reeds de helft, naast wind- en zonne-energie en ook biogas. Studies toonden aan dat er nog heel wat biomassa beschikbaar is maar hoe geraken we eraan en hoe passen we ze optimaal toe? En hoe zit het met het materiaalgebruik, dit primeert toch boven het verbranden!
Anderzijds leren we ook dat bossen meer duurzaam moeten beheerd worden en dat een regelmatige kap zelfs betere milieubalansen oplevert. Kortom er is nog veel meer over hout te vertellen dan dat we op het eerste zicht ervan weten. Door verstandig om te springen met deze grondstof komt uiteindelijk elke sector aan zijn doelstellingen. HOUT – een veelzijdige speler in hernieuwbare energie en brandend actueel!

Het volledig programma vind je terug in deze folder.